دوو ماتیز
دوو

photo_2017-06-09_16-03-23

دوو ماتیز

[۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ]
9سال تخفیف بیمه
تهران7,500,000 تومان
خودرو دوو ماتیز 80

خودرو دوو ماتیز 80

[۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ]
فنی سالم -معاینه فنی -بیمه نامه -لاستیک نو
تهران10,800,000 تومان

آگهي هاي مشابه

دوو ماتیز
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ دوو ماتیزتهران 7,500,000 تومان
خودرو دوو ماتیز 80
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ دوو ماتیزتهران 10,800,000 تومان