دوو ماتیز
دوو

photo_2017-06-06_02-32-35

فروش دوو ماتیز

[۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ]
بیمه تا اذر ماه
تهران8,900,000 تومان
خودرو دوو ماتیز 80

خودرو دوو ماتیز 80

[۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ]
فنی سالم -معاینه فنی -بیمه نامه -لاستیک نو
تهران10,800,000 تومان

آگهي هاي مشابه

فروش دوو ماتیز
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ دوو ماتیزتهران 8,900,000 تومان
خودرو دوو ماتیز 80
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ دوو ماتیزتهران 10,800,000 تومان