سانگ يانگ اکتیون
سانگ يانگ

photo_2017-03-01_17-33-53

اکتیون 2013

[۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ]
فنی سالم درحد صفر خطو خش ندارد پارکینگ خوابیده داخل تهران کارنکرده
تهران115,000,000 تومان

آگهي هاي مشابه

اکتیون 2013
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ سانگ يانگ اکتیونتهران 115,000,000 تومان