نمایندگی نگین خودرو

سمند سورن
سمند

photo_2017-11-12_19-54-34

سمند سورن 91

[۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ]
بیمه تا برج بهمن 96 تصادف نداشته فقط خوردگی دور بدنه، یک در و گلگیر رنگ شدگی. سرویس های دوره ای انجام شده است. تخفیف خوب پایه معامله
تهران22,000,000 تومان

آگهي هاي مشابه

سمند سورن 91
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ سمند سورنتهران 22,000,000 تومان