نمایندگی نگین خودرو

سوزوکي گراند ویتارا
سوزوکي

IMG_20190408_195909_606

سوزوکی ویتارا

[۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ]
موتور تعویض شده و در سند قید شده. تخفیف بیمه کامله و تا برج 10 بیمه داره ضبط مانیتور. و دوربین دنده عقب یه سرگلگیر رنگ و کمپرسور کولر یه ماهه نو انداختم. دنده ای. بدون خط. گارد استیل
تهرانقیمت : توافقی

آگهي هاي مشابه

سوزوکی ویتارا
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ سوزوکي گراند ویتاراتهران