نمایندگی نگین خودرو

مزدا وانت
مزدا

مزدا

فروش فوری مزدا

[۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ]
مزدا کارا2000.مدل96.بدون رنگ .تمیز.کم کار.بیمه تا 97/4.فروش بعلت تغییر شغل
خراسان رضوی38,500,000 تومان

آگهي هاي مشابه

فروش فوری مزدا
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ مزدا وانتخراسان رضوی 38,500,000 تومان