نمایندگی نگین خودرو

نيسان ماکسیما
نيسان

۲۰۱۸۱۱۱۸_۱۹۳۶۲۳

ماکسیما دنده 83

[۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ]
بیمه تا مرداد ۹۸ تخفیف کامل بدون تصادف و ضربه شاسی و ستون ها پلمپ سه لک رنگ زیر در به دلیل مالیدگی در پارکینگ سالم به شرط کارشناسی کلیه سرویس ها دقیق انجام شده لطفا فقط مصرف کننده تماس بگیرد
تهران95,000,000 تومان
فروش نیسان ماکسیما
ماکسیما بیمه تمام تخفیف بدون خط و خش فقط مصرف کننده
تهران270,000,000 تومان

آگهي هاي مشابه

ماکسیما دنده 83
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ نيسان ماکسیماتهران 95,000,000 تومان
فروش نیسان ماکسیما
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ نيسان ماکسیماتهران 270,000,000 تومان