هيونداي ورنا
هيونداي

ورنا تمیز و بدون رنگ فروشی
ماشین هیوندای ورنا تمیز بدون رنگ فنی سالم بدون تصادف و رنگ تخفیف بیمه 7 سال 09123019243
تهران40,500,000 تومان

آگهي هاي مشابه

ورنا تمیز و بدون رنگ فروشی
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ هيونداي ورناتهران 40,500,000 تومان