رنو ساندرو استپ وی
رنو

استپ وی دنده ای سفید، صفر کیلومتر
استپ وی دنده ای سفید، صفر کیلومتر
تهران53,300,000 تومان
استپ وی دنده ای سفید
استپ وی دنده ای سفید، صفرکیلومتر،آماده محضر
تهران53,500,000 تومان
33
خشک - سفید - مدارک کامل و آماده فک پلاک
تهران60,400,000 تومان
رنو ساندرو استپ وی اتومات صفر
اتومات صفر خشک فوری
تهران61,700,000 تومان
128545
سفید رنگ فول آپشن ساندرو پلاک و آماده تحویل تحویل داخل نمایندگی رسمی پارس خودرو جهت استفاده مصرف کننده
تهران61,500,000 تومان

آگهي هاي مشابه

استپ وی دنده ای سفید، صفر کیلومتر
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ رنو ساندرو استپ ویتهران 53,300,000 تومان
استپ وی دنده ای سفید
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ رنو ساندرو استپ ویتهران 53,500,000 تومان
ساندرو استپ وی اتوماتیک خشک
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ رنو ساندرو استپ ویتهران 60,400,000 تومان
رنو ساندرو استپ وی اتومات صفر
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ رنو ساندرو استپ ویتهران 61,700,000 تومان
ساندرو استپ وی اتومات صفر سفید
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ رنو ساندرو استپ ویتهران 61,500,000 تومان