اپل آسترا
اپل

اپل آسترا فروشی

اپل آسترا فروشی

[۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ]
اپل آسترا مدل 1994 تیپ 1 دارای 9سال تخفیف بیمه . فنی سالم و بدونه رنگ ...فوری فروشی 09121230541
تهران11,500,000 تومان
425229673_52033

فروش استثنایی

[۱۳۹۵/۰۵/۲۴ ]
اپل آسترامعاوضه
فنی. سالم چهار حلقه لاستیک نو
البرز12,500,000 تومان

آگهي هاي مشابه

اپل آسترا فروشی
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ اپل آستراتهران 11,500,000 تومان
فروش  استثنایی
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ اپل آستراالبرز 12,500,000 تومان