نمایندگی نگین خودرو

پرايد 111
پرايد

ff24a2da-bfab-4935-8035-ccfce26e7405
پراید ۱۱۱ سفید خشک و صفر آماده و پلاک شده در نمایندگی رسمی سایپا بنام خریدار انتقال می یابد خودرو د نمایندگی سایپا قم میباشد قیمت ۲۳.۲۰۰ م گودرزی ۰۹۳۵۶۲۱۶۰۰۳
تهران23,200,000 تومان

آگهي هاي مشابه

پراید ۱۱۱ سفید خشک و صفر آماده در نمایندگی با پلاک با بیمه بدنه و بسته ۲ساله خدمات و گارانتی
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ پرايد 111تهران 23,200,000 تومان