نمایندگی نگین خودرو

پرايد 132
پرايد

1

خودروپرايد

[۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ]
بيمه وعوارض تا 16 اسفند 4 لاستيك نو موتور دست نخورده وبي عيب بيمه استفاده نشده(6سال بيمه)
تهران80,000,000 تومان

آگهي هاي مشابه

خودروپرايد
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ پرايد 132تهران 80,000,000 تومان