شرایط فروش اقساطی ليفان

 

کرمان موتور از آغاز فروش لیزینگی با اقساط 36 ماهه خودرو لیفان 620 خبر داد

بنابر اعلام کرمان موتور مبلغ پیش پرداخت 20، 24 و 28 میلیون تومان اعلام شده است.

کرمان موتور متعهد شده است تا پایان بهمن ماه خودروها را به متقاضیان تحویل دهد.

 

فروش اقساطي ليفان 620