نمایندگی نگین خودرو

چانگان CS35
چانگان

چانگان cs35 صفر

چانگان cs35 صفر

[۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ]
صفر کیلومتر, پلاک شده, آماده محضر
تهران695,000,000 تومان

آگهي هاي مشابه

چانگان cs35 صفر
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ چانگان CS35تهران 695,000,000 تومان