چانگان CS35
چانگان

چانگان cs35 صفر

چانگان cs35 صفر

[۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ]
صفر کیلومتر, پلاک شده, آماده محضر
تهران695,000,000 تومان
فروش چانگان اتوماتیک
ماشین فوق آماده تحویل میباشد
تهرانقیمت : توافقی

آگهي هاي مشابه

چانگان cs35 صفر
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ چانگان CS35تهران 695,000,000 تومان
فروش چانگان اتوماتیک
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ چانگان CS35تهران