نمایندگی نگین خودرو

سمند LX
سمند

فروش

فروش

[۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ]
سمندLXEF7 سفید صفر (تک سوز )پلاک گرفته شده اما نصب نشده است
تهران345,500,000 تومان
سمند مدل 90

سمند مدل 90

[۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ]
سرویس کامل فنی
تهران22,000,000 تومان
فروش

فروش

[۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ]
سمند سفید 7 LXEF پلاک گرفته شده ولی نصب نشده است -
تهران345,500,000 تومان
فروش نقد و اقساط سمند LX
تحویل فوری - قیمت فروش نقدی خودروی فوق بر اساس قیمت روز بازار تعین و محاسبه خواهد شد و درصورت تمایل خریدار به استفاده از شرایط اقساط 40 تا 60 درصد مبلغ خودرو به عنوان پیش پرداخت و الباقی طی اقساط 12 ا
تهران32,000,000 تومان

آگهي هاي مشابه

فروش
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ سمند LXتهران 345,500,000 تومان
سمند مدل 90
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ سمند LXتهران 22,000,000 تومان
فروش
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ سمند LXتهران 345,500,000 تومان
فروش نقد و اقساط سمند LX
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ سمند LXتهران 32,000,000 تومان