اعلام لیست جدید قیمت کارخانه ای انواع خودروهاي داخلی ازسوی شورای رقابت

لیست جدید انواع قیمت خودرو از سوی شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شد.

براساس مصوبه دویست و چهل و هفت شورای رقابت و طبق محاسبات صورت پذیرفته در مرکز ملی رقابت جداول سقف قیمتی انواع خودرو در سال 1395 و ضرایب افزایش مجاز سقف قیمت به‌شرح ذیل است، متوسط افزایش سقف قیمت در سال 1395 برابر با 1.5درصد است.

براساس جدول زیر پژو پارس بنزینی 684.000 تومان افزایش قیمت داشته است .

لیست جدید قیمت کارخانه ای انواع خودروهاي داخلی

 

طبق جدول زیر پراید 111 se حدود  122 هزار تومان افزایش قیمت داشته است .

 لیست جدید قیمت کارخانه ای انواع خودروهاي داخلی

 لیست جدید قیمت کارخانه ای انواع خودروهاي داخلی

 

به ارقام فوق الذکر ارقام بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره گذاری و سایر خدمات اضافه  می‌شود. در قیمت محصولات بنزینی نیز شرکت مبلغ 100 هزار تومان بابت الزام قانونی EOBD هزینه‌ای را به قیمت نهایی خودرو اضافه می‌کند.