آغاز فروش فوری محصولات ایران خودرو بمناسبت عید فطر 1395

فروش فوری محصولات ایران‌خودرو به مناسبت عـــید سعـــید فـــطر به از روز شنبه 95/04/19 لغایت 95/04/31 و یا تا زمان تكمیل ظرفیت ارائه مي گردد.

تمام برنامه فروش ھای از محل کارخانه امکان رزرو خودروھای امانی آن نمایندگی را نیز دارد. 

 زمان تحويل در نظر گرفته شده، روز كاري (كلیه ايام ھفته به استثناء روزھاي تعطیل و پنجشنبه ھا) می باشد.

 
جدول فروش فوری محصولات ایران خودرو ويژه عید  فطر 1395

فروش فوری محصولات ایران خودرو ويژه عید  فطر 1395