نمایندگی نگین خودرو

رانا TU5
رانا

eKJZ7HgGu

رانا LX 1392 نقره ای

[۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ]
رانا LX 1392 نقره ای بدون رنگ و تصادف تخفیف بیمه 4 سال و 10 ماه بیمه مانده است فنی سالم
تهران26,800,000 تومان
فروش نقد و اقساط رانا TU5
تحویل فوری - قیمت فروش نقدی خودروی فوق بر اساس قیمت روز بازار تعین و محاسبه خواهد شد و درصورت تمایل خریدار به استفاده از شرایط اقساط 40 تا 60 درصد مبلغ خودرو به عنوان پیش پرداخت و الباقی طی اقساط 12 ا
تهران32,800,000 تومان

آگهي هاي مشابه

رانا LX 1392 نقره ای
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ رانا TU5تهران 26,800,000 تومان
فروش نقد و اقساط رانا TU5
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ رانا TU5تهران 32,800,000 تومان