نمایندگی نگین خودرو

دوو سیلو
دوو

دوو سیلو

دوو سیلو

[۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ]
فنی به شرط سالم،موتورش تازه تعمیر شده،ضربه کوچک سمت شاگرد،چند لکه رنگ،بیمه تخفیف نداره
سمنان47,000,000 تومان

آگهي هاي مشابه

دوو سیلو
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ دوو سیلوسمنان 47,000,000 تومان